facebook

twitter

instagram

google+

youtube

pinterest

SATU MARE

www.scoala-sm.ro

 

Tarife/Acte


Tarife:

 • Prețul diferă în funcție de autoturism și variază între 1500 lei și 2000 lei
 • Plata se poate face și în rate și cuprinde:
   • Curs teoretic 24 ore legislație
   • Curs practic   30 ore conducere (carburant inclus)
   • Prezentarea la examen
   • Pregătirea dosarului
   • Noul cod rutier

Acte necesare la dosar pentru prezentarea la examen:


 1. Se obține de la Scoală (20 RON)
 2. - Fișa de școlarizare
 3. - Cerere de prezentare la examen (se obține de la școală)
 4. - Dosar plic
 5. Taxa de examen - 6 RON (finanțele locale / primărie)
 6. Taxa de permis – 68 RON (finanțele locale)
 7. Analize medicale (140 RON – Cezar Med)
 8. Aviz psihologic (50 RON – cabinet psihologic)
 9. Cazier judiciar (cu mențiunea “Examen Auto”)
  - taxa cazier (10 RON – finanțe)
 10. Copie CI
 11. Total: 294 RON
  <\li>

Condiții pentru înscrierea la școala de șoferi:


 • Orice cursant trebuie să fie apt din punct de vedere psihologic și medical
 • Vârsta minima pentru categoria B este de 18 ani fără 3 luni
 • BI sau CI
 • Plata primei rate în valoare de 500 lei dintr-un număr maxim de 3 rate
 • Cursantul sa nu fi fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute la Art.24 din O.U.G. 195/2002 ***

Art.24 din O.U.G.195/2002

 • ***"Art.24. - (1) Examinarea pentru obținerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competenta unde solicitanții își au domiciliul sau reședința.
 • (2) Forma si conținutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administrației si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.
 • (3) in localitățile in care autoritatea competenta autorizează desfășurarea cursurilor de pregătire si susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si in limba minorității naționale respective.
 • (4) in cazul cetățenilor străini care își stabilesc domiciliul sau reședința in Romania, examinarea la proba teoretica pentru obținerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limba de circulație internaționala.
 • (5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberării. La schimbarea de către titular a domiciliului sau a numelui, in cazul pierderii, furtului ori al deteriorării, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fără susținerea unui nou examen, in condițiile stabilite prin regulament.
 • (6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obținerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotărâre judecătorească rămasa definitiva, pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporala grava, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul, cu excepția cazurilor când a intervenit una din situațiile prevăzute la art.116 alin.(1)." 
(Sursa: http://www.igpr.ro/DPR/oug_63_2006.htm )